ERP oplossingen voor bouwbedrijven

Bouwbedrijven profiteren van het gebruik van ERP-software met geautomatiseerde import van metingen, kosten- en verkoopprijsberekening en tijdregistratie.

Digitale transformatie heeft een impact op bedrijven in een breed scala van industrieën. Digitalisering vindt ook zijn weg naar traditioneel meer analoge industrieën zoals de bouw. Ook bedrijfssoftware en ERP-oplossingen spelen hierbij een doorslaggevende rol; of het nu op het gebied van voorraadbeheer of BIM is. Om deze reden willen we erp-software voor de bouw hieronder onder de loep nemen en laten zien op welke gebieden bouwbedrijven kunnen profiteren van het gebruik van bedrijfssoftware. Dit is slechts een voorbeeldig overzicht. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid.

Software voor bouwbedrijven

ERP-software is holistisch georiënteerd. Dit betekent dat het functies van verschillende afdelingen of toepassingsgebieden combineert. De belangrijkste functies van een ERP-software zijn Business Intelligence (BI), Customer Relationship Management (CRM), Documentbeheer (DMS), Projectmanagement, Supply Chain Management(SCM), (SCM), Magazijnbeheer en Workflows.

Niet elk bedrijf profiteert echter noodzakelijkerwijs van het gebruik van al deze functies. Zo kan een productiemodule alleen toegevoegde waarde creëren bij bedrijven in de maakindustrie. Daarnaast zijn er branchespecifieke functies van bouwsoftware die een bijzonder belangrijke rol spelen in deze industrie.

Automatische import van metingen

Aan het begin van elk bouwproject staat de zogenaamde meting. Dit is een document dat informatie bevat over wat er moet gebeuren om een bouwproject te voltooien. Dit wordt meestal gedaan door de architect in een spreadsheetprogramma. De informatie in de meting wordt opgesteld in overeenstemming met de geldende industrienormen. Bouwbedrijven moeten zich daarom beperken tot passende oplossingen die hier rekening mee houden bij het zoeken naar een geschikt ERP-systeem. Dit is meestal het geval bij branchespecifieke softwaresystemen voor de bouw. Dit zorgt ervoor dat alle informatie uit de meting gelijktijdig en zonder mediapauzes in het ERP-systeem kan worden geïmporteerd.

Kosten- en verkoopprijsberekening

Na het maken van de meting volgt de realisatiefase. Risicomanagement speelt hierbij een doorslaggevende rol. Risicomanagement is zelfs een van de belangrijkste functies van ERP-software voor bouwbedrijven. Al in het kader van planning is het belangrijk om kostenpunten correct te berekenen. Een van de belangrijkste vragen die bouwbedrijven zich hier moeten stellen zijn bijvoorbeeld:

  • Welk materiaal moet worden gekocht?
  • Bij welke leverancier moet het worden gekocht?
  • Hoeveel materiaal moet er worden gekocht?

Er moet ook rekening worden gehouden met het aantal werknemers dat tegen welk tarief moet worden tewerkgesteld. Branchespecifieke ERP-systemen voor de bouw hebben uitgebreide functies op het gebied van kosten- en verkoopboekhouding. Het ondersteunt bouwbedrijven bij alle taken in dit toepassingsgebied. Zodra de kosten zijn berekend, kan de offerte beginnen. Bovenal moet rekening worden gehouden met de winstmarge. Daarnaast kunnen interfaces ook hier relevant zijn; bijvoorbeeld naar een CRM-systeem of een e-mailprogramma. Op deze manier kunnen bijbehorende aanbiedingen direct worden geëxporteerd naar (potentiële) klanten.

Urenregistratie

Ook in bouwbedrijven speelt urenregistratie software een doorslaggevende rol. Uiteindelijk is de werktijd bepalend voor de projectkosten. In het kader van de personeelsplanning moet er ook voor worden gezorgd dat de beschikbare personele middelen zo effectief mogelijk worden ingezet. Vooral voor bouwbedrijven is het gebruik van mobiel beschikbare software voor tijdregistratie daarom aan te raden. Op deze manier kan de werktijd direct door de medewerkers op locatie op de bouwplaats via het systeem worden geregistreerd. Het enige wat je nodig hebt is een geschikt mobiel apparaat en een stabiele internetverbinding. Handmatige, foutgevoelige urenstaten behoren dus tot het verleden en de geregistreerde uren worden direct naar de juiste plaatsen in het systeem overgebracht voor facturering.

Conclusie: Hoe vind je de juiste bouwsoftware

Samenvattend kan worden gesteld dat ERP-systemen veel functionele gebieden combineren. Branchespecifieke oplossingen voor de bouw omvatten al de belangrijkste functies die in deze industrie op een gestandaardiseerde manier vereist zijn. Bouwsoftware ondersteunt bouwbedrijven onder andere bij het automatisch importeren van metingen, kosten- en verkoopprijsberekening en digitale tijdregistratie.